Адміністрація 

Методичне обєднання вчителів предметів природничо-математичного циклу

(Голова Красавіна В.В.)

Проблемна тема МО «Створення максимально сприятливих умов для розвитку учнів та утвердження

педагогіки співробітництва, педагогіки толерантності шляхом формування корпоративної культури

на уроках предметів природничо-математичного циклу»

 

Методичне об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу

(Голова Якобчук І.І.)

Проблемна тема МО «Науково-методичне забезпечення формування компетентної особистості шляхом

застосування сучасних освітніх технологій в організації навчально-виховного процесу»

 

Методичне обєднання вчителів іноземної мови

(Голова Скаковська О.М.)

Проблемна тема МО «Формування корпоративної культури компетентної особистості педагога та

учня засобами інноваційних методик і технологій в умовах модернізації освіти»


Методичне обєднання класних керівників

(Голова Барановська І.А.)

Проблемна тема МО «Використання інноваційних технологій для забезпечення самовизначення,

самовдосконалення особистості в колективі, формування її життєвих цінностей та корпоративної культури»

 

Методичне обєднання вчителів початкового навчання

(Голова Климишина І.В.)

Проблемна тема МО «Акмеологічне моделювання освітнього середовища як умова розвитку

успішної особистості учня в умовах формування корпоративної культури навчального закладу»

 

Методичне об’єднання вихователів групи продовженого дня

(Голова Прончук Л.Т.)

Проблемна тема МО «Акмеологічне моделювання освітнього середовища як умова розвитку

успішної особистості учня в умовах формування корпоративної культури»

 

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни та хореографії

(Голова Балаушко М.М.)

Проблемна тема МО «Формування в учнів ціннісних орієнтирів щодо культури здоров'я і здорового

способу життя у процесі адаптації освітніх технологій та креативності педагога»

 

Вчителі предметів художньо-естетичного циклу

Бібліотека

Психологічна служба