Право на першочергове зарахування мають:

  • діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти;

  • діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі;

  • діти працівників закладу.