Статут закладу освіти

 Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 Структура та органи управління закладу освіти

 Кадровий склад закладу освіти згідно з  ліцензійними умовами

 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 Мова (мови) освітнього процесу
 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 Результати моніторингу якості освіти
 Річний звіт про діяльність закладу освіти
 Правила прийому до закладу освіти
 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти 
 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 Фінансовий звіт 
 Кошторис
 Звіт піклувальної ради
 Стаття №30 Закону України "Про освіту"
 Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства