Рівненська гімназія "Гармонія" Рівненської міської ради оголошує прийом документів для зарахування дітей до 1 класу        з 01 лютого 2019 року.

Зарахування до закладу освіти здійснюється на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010р. за № 794/18089.

Право на першочергове зарахування мають:

  • діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти;
  • діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі;
  • діти працівників закладу.