РАДА СПРИЯННЯ ЗАКЛАДУ

1. Положення

2. Склад

3. План роботи

4. Звіт про про використання коштів 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу Ради сприяння

Рівненської гімназії «Гармонія»

Рівненської міської ради

 

 1. Рада сприяння навчального закладу – піклувальна рада (далі в тексті – піклувальна рада), згідно з пунктом 65 Положення про загальноосвітній заклад є формою самоуправління загальноосвітнього закладу.

 

 1. Метою діяльності піклувальної ради є:
 • забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян;
 • задоволення освітніх потреб особи;
 • залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання

 

 1. Основними завданнями ради є:
 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно- спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

 

 1. Піклувальна рада формується з осіб – батьківської громади, представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес ( відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 

 1. Піклувальна рада діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх

доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, на сайті навчального закладу щоквартально.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

 1. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 

7. Піклувальна рада має право:

-вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • визначати напрямки, форми, розміри і порядок використання небюджетних коштів загальноосвітнього закладу, в тому числі надання допомоги учням із малозабезпечених сімей, дітям-сиротам на підтримку і стимулювання обдарованих дітей та інших категорій;
 • вносити на розгляд загальних зборів навчального закладу пропозиції про зміни і доповнення до статуту закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;
 • затверджувати угоди загальноосвітнього навчального закладу з батьками учнів про надання додаткових платних освітніх послуг;
 • надавати пільги в оплаті за додаткові платні освітні послуги;
 • фінансувати проведення методично-педагогічних заходів (конференцій, семінарів тощо), спрямованих на підвищення фахової майстерності працівників гімназії та формування позитивного іміджу школи.

 

 

 

Склад ради сприяння навчального закладу

 

 1. Антонюк-Кисіль П.В. - голова ради
 2. Денесюк Ю.П.
 3. Журанський В.Є.
 4. Бойчук І.П.
 5. Шелестюк І.Д.
 6. Крюков О.
 7. Стібиш Л.
 8. Процюк Р.
 9. Лепеха О.

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

РАДИ СПРИЯННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ          

на 2018-2019 н.р.

Вересень

1. Склад та затвердження плану роботи Ради сприяння навчального закладу.

2. Обговорення режиму роботи школи, варіативної частини навчальних планів, роботи гуртків.

3. Укладання угод з батьками новоприбулих учнів.

4. Затвердження калькуляції.

5. Звіт фінансово-господарської діяльності  ради сприяння школи.​

Жовтень

1. Планування та підготовка масових заходів та дозвілля учнів навчального закладу.

2.  Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань.

3. Організація контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів.

4. Звіт фінансово-господарської діяльності  ради сприяння школи.

 

Грудень

1. Аналіз роботи навчального закладу за І півріччя.

2. Розгляд питань встановлення зв’язків із громадськістю щодо поліпшення умов навчання і виховання у навчальному закладі.

3. Аналіз анкетного опитування батьківської громади по питанню комфортного перебування у навчальному закладі.

4. Організація проведення новорічних ранків для школярів навчального закладу.

5. Звіт фінансово-господарської діяльності  ради сприяння школи.

 

Травень

1. Складання плану ремонтних робіт на 2019-2020 н.р.

2. Розгляд питань щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази навчального закладу.

3. Затвердження правил конкурсного приймання дітей до РГ “Гармонія”.

4. Звіт фінансово-господарської діяльності  ради сприяння школи.

 

Звіт про про використання коштів 

батьківської піклувальної ради

станом на 01.09.2018 р.

 

1. Поточні ремонти, будматеріали - 18544

2. Витрати на господарcькі потреби - 26034 грн.

3. Оплата виконаних робіт - 6412 грн.

4. Придбання (меблі, стенди, муз. апаратура, спортінвентар) – 25008 грн.

5. Методична література, підвищення фахового рівня вчителів – 5782 грн.

6. Організація свят, участь у конкурсах – 7859 грн.

 

 

Голова батьківської піклувальної ради П. Антонюк-Кисіль

 

Кошти на благодійному рахунку закладу станом на 01.09.2018 року – 16089 грн.