РАДА СПРИЯННЯ ГІМНАЗІЇ

              ПЛАН РОБОТИ РАДИ СПРИЯННЯ ГІМНАЗІЇ

        на 2019-2020 н.р.

І засідання

1. Обрання голови, керівного складу, визначення обов’язків та затвердження плану роботи Ради сприяння гімназії.

2. Планування та підготовка масових заходів та дозвілля учнів навчального закладу.

3. Про охорону праці та безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу закладу

4. Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань.

5. Підготовка шкільного приміщення до зимового періоду.

6. Організація контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів.

7. Про пільги з надання додаткових освітніх послуг

8. Розгляд та затвердження положення про порядок надання платних послу у сфері освітньої діяльності Рівненською гімназією "Гармонія" Рівненської міської ради та договору про надання платних освітніх послуг.

 

ІІ засідання

1. Аналіз роботи навчального закладу за І півріччя.

2. Аналіз анкетного опитування батьківської громади по питанню комфортного перебування у навчальному закладі.

3. Організація проведення новорічних ранків для школярів навчального закладу.

4. Звіт фінансово-господарської діяльності ради сприяння гімназії.

5. Про роботу ініціативної групи з питань особливостей харчування в закладі

 

ІІІ засідання

1. Складання плану ремонтних робіт на 2019-2020 н.р.

2. Розгляд питань щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази навчального закладу.

3. Про організацію оздоровлення учнів влітку 2020 року.

4. Про підготовку закладу до нового навчального року. Складання і затвердження плану заходів.

 

IV засідання

1. Обговорення режиму роботи школи, варіативної частини навчальних планів, роботи гуртків.

2. Укладання угод з батьками новоприбулих учнів.

3. Затвердження калькуляції.

4. Звіт фінансово-господарської діяльності ради сприяння закладу.​

 

 

ПЛАН РОБОТИ РАДИ ГІМНАЗІЇ

на 2019-2020 н.р.

 

І засідання

1.Планування та підготовка масових заходів та дозвілля учнів навчального закладу.

2.Про охорону праці та безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу закладу

3.Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань.

4.Підготовка шкільного приміщення до зимового періоду.

5.Організація контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів.

6.Розгляд  питань щодо кадрових забезпечень

7.Про затвердження положення про порядок надання платних послу у сфері освітньої діяльності Рівненською гімназією "Гармонія" Рівненської міської ради та договору про надання платних освітніх послуг.

8.Обговорення режимних моментів в навчальному закладі.

9.Про матеріально-технічне забезпечення.

10.Про результати реалізації громадських проектів.

11.Про проведення моніторингового дослідження щодо планування додаткових платних послуг на наступний рік.

12. Різне.

 

ІІ засідання

1.Аналіз роботи навчального закладу за І півріччя.

2.Аналіз анкетного опитування батьківської громади по питанню комфортного перебування у навчальному закладі.

3.Організація проведення новорічних ранків для школярів навчального закладу.

4.Про запобігання випадків травмування дітей під час новорічних  та різдвяних свят

5.Аналіз організації якісного харчування та медичного обслуговування учнів.

6.Аналіз моніторингових досліджень щодо надання додаткових освітніх послуг.

7.Розгляд перспективної мережі закладу.

 

ІІІ засідання

1.Складання плану ремонтних робіт на 2019-2020 н.р.

2.Розгляд питань щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази навчального закладу.

3.Про організацію оздоровлення учнів влітку 2020 року.

4. Про підготовку закладу до нового навчального року. Складання і затвердження плану заходів.

5. Щодо організації різних форм роботи з батьками,як учасників навчально-виховного процесу.

 

IV засідання

  1. Звіт голови ради закладу.
  2. Інформація директора та заступників з навчально-виховної роботи з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності.
  3. Обговорення режиму роботи школи, варіативної частини навчальних планів, роботи гуртків.
  4. Розгляд пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями.
  5. Укладання угод з батьками новоприбулих учнів.
  6. Затвердження калькуляції.

 

Звіт про про використання коштів

батьківської піклувальної ради

станом на 01.09.2018 р.

 

1. Поточні ремонти, будматеріали - 18544

2. Витрати на господарcькі потреби - 26034 грн.

3. Оплата виконаних робіт - 6412 грн.

4. Придбання (меблі, стенди, муз. апаратура, спортінвентар) – 25008 грн.

5. Методична література, підвищення фахового рівня вчителів – 5782 грн.

6. Організація свят, участь у конкурсах – 7859 грн.

Надійшло – 105 728 грн.

Витрати – 89639 грн.

Залишок – 16089 грн.

Голова батьківської піклувальної ради П. Антонюк-Кисіль

 

Звіт про про використання коштів

батьківської піклувальної ради

за вересень 2018 р. – травень 2019 р.

 

1. Поточні ремонти, будматеріали – 20655 грн.

2. Витрати на господарcькі потреби - 19821 грн.

3. Оплата виконаних робіт – 3000 грн.

4. Придбання (шкільна дошка, дзвіночки ) – 3000 грн.

5. Методична література, підвищення фахового рівня вчителів – -

6. Організація свят, участь у конкурсах – 8270 грн.

7. Встановлення антивірусу, оформлення свідоцтва про авторське право – 1390 грн.

Надійшло – 16089 (залишок) + 119 136 грн.

Витрати – 113 059 грн.

Залишок – 22166 грн.

 

Голова батьківської піклувальної ради П. Антонюк-Кисіль

 

 

 

Звіт батьківської піклувальної ради про використання коштів в літній період 2019 р.

Будівельні матеріали – 28 133.31 грн.

Акти виконаних ремонтних робіт – 20 912 грн.

Придбання (меблі, техніка) – 34 375.69 грн.

Методична література – 300 грн.

Організація свят – 11 550 грн.


 

Надійшло – 22166 грн. (благодійні внески) + 144500 (кошти піклувальної ради на ремонтні роботи) = 166666 грн.

Витрати – 95271 грн.

Залишок – 71395 грн.

Голова батьківської піклувальної ради П. Антонюк-Кисіль

 

Звіт батьківської піклувальної ради про використання коштів за вересень - грудень 2019 р.

Господарчі витрати – 5 534 грн.

Поточні ремонтні роботи – 10 627 грн.

Періодика, підручники, методична література – 2 035 грн.

Організація свят, представницькі витрати – 8 445 грн.

Витрати - 26 641 грн.

Залишок - 44 754 грн.

Голова батьківської піклувальної ради П. Антонюк-Кисіль

 

Придбані та подаровані батьками і громадськими організаціями  матеріальні цінності 

ЗВІТ РАДИ СПРИЯННЯ ГІМНАЗІЇ

за 2019-2020рр.

За час своєї діяльності Піклувальною радою обраною Загальними зборами 25
вересня 2019р. (Протокол №6), в рамках виконання завдань покладених на неї
статутом РГ «Гармонія», було проведену наступну роботу:
1. Спільно з Радою гімназії розглянуто та затверджено план проведення та
фінансування масових заходів та дозвілля учнів навчального закладу,
методично-педагогічних заходів (конференцій, семінарів тощо) у 2019-2020
навчальних роках.
2. Для організації контролю за харчуванням та медичним обслуговуванням
учнів створено ініціативну групу з питань особливостей харчування в закладі.
3. Участь в розробці, розгляд та затвердження «Положення про порядок
надання платних послуг у сфері освітньої діяльності Рівненською гімназією
«Гармонія» Рівненської міської ради» та «Договору про надання платних
освітніх послуг».
4. Розглядалися питання матеріально-технічного забезпечення закладу, а саме:
поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань, підготовка
шкільного приміщення до зимового періоду, придбання ТМЦ, обговорення і
складання плану ремонтних робіт в літній період для підготовки закладу до
2020-2021н.р., розгляд питань щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової,
матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази
навчального закладу.
5. Для розробки проекту організації освітнього процесу з позабюджетного
фінансування на 2020-2021 н.р. було проведено моніторингове дослідження
серед батьків та учнів щодо планування додаткових платних послуг.
6. У зв’язку із введенням карантину було розглянуто та прийнято пропозицію
директора щодо можливості скасування оплати за додаткові платні освітні
послуги на період квітня 2020 р. та зменшення оплати за додаткові платні освітні
послуги на період травня 2020 р.
7. Розглянуто та затверджено кошторис та калькуляції складені планово-
економічним відділом Управління освіти м. Рівне на 2020-2021н.р.
8. Погоджено структуру 2020-2021 навчального року, режим роботи
навчального закладу, варіативну частину робочого навчального плану, поділ
класів на групи, роботу гуртків, запланованих адміністрацією, згідно
калькуляції, введення додаткових ставок згідно додаткових освітніх послуг, та
встановлення доплат працівникам за виконання додаткових обов’язків.
9. Підведено підсумки про виконання ремонтних робіт та затверджено звіт про
використання коштів.
10. Розгляд та затвердження Додаткової угоди до Договору про надання
додаткових платних освітніх послуг на 2020-2021н.р. розробленої та
рекомендованої юридичним відділом Управління освіти, як обов’язковий
документ для врегулювання оплати за додаткові платні освітні послуги, що
надає гімназія. Також укладено договори з батьками новоприбулих учнів.
11. Обговорено та затверджено режимні моменти в закладі та особливості
організації освітнього процесу в закладі в умовах адаптивного карантину.

Голова Ради сприяння гімназії Антонюк-Кисіль П.В.