На початок 2017-2018 навчального року навчалося 786 учнів. На кінець цього ж навчального року - 783 учні. З них 75 учнів мають високий рівень знань з предметів, 302 учні - високий та достатній рівень з предметів. 70 учнів 2-8, 10-х класів нагороджено Похвальним листом. 

27 учнів випущено з 11 класу. З них 3 учні нагороджені золотою медаллю та 2 учні - срібною. 14 учнів 11-го класу нагороджені Похвальною грамотою.

38 учнів закінчили 9-й клас та всі отримали свідоцтво про базову середню освіту. З них 4 учні отримали свідоцтво з відзнакою. 3 учнів були звільнені від ДПА за довідкою ЛКК.

Упродовж навчального року з навчального закладу вибуло 11 учів, з них 9 за межі міста. Прибуло до навчального закладу 8 учнів.

 

Моніторинг річного оцінювання та ДПА 4-х класів

Українська мова

На високому рівні ДПА з української мови склали 34 учні , на достатньому рівні – 42 учні, на середньому рівні – 21 учень.

Математика

ДПА з математики складали на високому рівні – 36 учнів, на достатньому рівні - 43 учні, на середньому рівні – 16 учнів, на початковому - 2 учні.

 

Моніторинг річного оцінювання та ДПА 9-х класів

Українська мова

На високому рівні ДПА з української мови склали 12 учнів , на достатньому рівні – 15 учнів, на середньому рівні – 8 учнів.

Математика

ДПА з математики складали на високому рівні – 10 учнів, на достатньому рівні - 18 учнів, на середньому рівні – 8 учнів.

Іноземна мова (англійська)

ДПА з іноземної мови на високому рівні – 8 учнів, на достатньому рівні – 16 учнів, на середньому рівні - 9 учнів.

 

Моніторинг річного оцінювання та ДПА у формі ЗНО

Українська мова

Якість знань учнів 11 класу з української мови за результатами ДПА у формі ЗНО склала 92,5%.

На високому рівні ДПА з української мови склали 10 учнів (за рік 6 учнів), на середньому рівні – 2 учня.

Математика

ДПА з математики у формі ЗНО обрали 9 учнів, складини 8 учнів. Одна учениця зареєстрована на додаткову сесію. Сім учнів ученів склали іспит на достатньому та високому рівні. Оцінки середнього рівня отримала 1 учениця, . Показник якості знань з математики становить 87,5%.

Історія України

ДПА з історії України обрали 18 учнів, які склали іспит: 3 учня на високому рівні (6 учнів за рік), 7 учнів на достатньому рівні (9 учнів за рік), 8 учнів на середньому рівні знань з предмета (3 учня за рік). Отже показник якості знань становить 55,6%.

Іноземна мова (англійська)

ДПА з іноземної мови складали 19 учнів 11 класу. 15 учнів склали іспит на достатньому та високому рівні (18 учнів за рік), на середньому рівні - 4 учня (за рік 1). Показник якості знань з англійської мови становить 78,9%.

Хімія.

Показник якості становить 100% (одна учениця складала іспит).

Біологія.

Одна учениця складала іспит отримала 5 балів (за рік було 7 балів).

Географія, фізика.

Дані предмети обрали по 2 учня. Річне оцінювання було сім та десять відповідно.

 

ДПА склали всі на середньому рівні.

 

Порівняльна таблиця

результативності участі учнів закладу

у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів

 

№ з/п

Предмети

 

2016-2017 н.р.

2017 – 2018 н.р.

1.

Укр. мова

4

7

2.

Математика

3

3

3.

Фізика

2

3

4.

Історія

3

3

5.

Географія

4

1

6.

Правознавство

0

1

7.

Економіка

1

1

8.

Англ.. мова

4

3

9.

Французька мова

3

10

10.

Астрономія

0

1

11.

Екологія

0

0

12.

Біологія

4

1

13.

Хімія

3

1

14.

Інформаційні технології

0

0

15.

Педагогіка та психологія

0

0

16.

Інформатика

0

0

17.

Разом

31

35